Wat betekent het Do Dashboard voor u?

Dit betekent het Do Dashboard voor u:

Wij denken dat het Do Dashboard aantrekkelijk is voor een ieder die kiest voor een strategie van klantintimiteit en oog heeft voor de volgende economische en klantwaarden:

  • Directe opbrengstwaarde: U kent vast wel ondernemers die hiermee willen starten.
  • Opleidingswaarde: door de tool te gaan gebruiken voor het eigen personeel werkt u toe naar een meer proactief team en staan mensen op die in de voetsporen van de vertrouwd adviseur kunnen treden. Het grote voordeel is dat u één uniforme methode krijgt om uw personeel en al uw klanten te coachen. Dit leidt tot grote communicatievoordelen.
  • Uitstralingswaarde van professionaliteit: Ten opzichte van een A4-plan in Word stijgt de waardeperceptie bij de klant door de online tool te laten zien. Bovendien kan het de zelfverzekerdheid van de adviseur bevorderen; de adviseur komt niet met lege handen binnen.
  • Marketingwaarde: Zonder meerkosten kunt u uw dienstverlening als vertrouwd adviseur bij al uw klanten promoten. Hoe het werkt? De klanten zien iets, proeven eraan en worden geleidelijk aan enthousiast naar meer. Voor degenen die met pakketten werken adviseren wij een kwartier á halfuur per jaar Do Dashboards in pakket 1 op te nemen (de waarde van een kwartier sparren zal voor 80% van de ondernemers al snel het viervoudige waard zijn).
  • Aandachtswaarde: De klant wil aandacht en zelfs in moeilijke tijden wil hij er extra voor betalen (bron: UVL/SRA onderzoek recessie 2012). Met het Do Dashboard kunt u simpel en automatisch een aandachtsmoment instellen met een onderwerp dat voor de klant erg relevant is. Een kleine moeite van grote waarde.
  • Innovatiewaarde: Deze tool zal regelmatig worden uitgebreid waardoor het voor u én de klant relevant blijft. De tool wordt zo ingericht dat u de functionaliteit kan instellen per klant.
  • Flexibiliteit- en efficiencywaarde: Het Do Dashboard staat los van de cijfers en is niet afhankelijk van andere systemen. En omdat u met deze tool op verwachtingen (van/met de klant) stuurt, heeft u een betere grip op de regie en zal het de efficiëntie van uw kantoor eerder vergroten dan verkleinen.

Klantenpanel

Neem deel aan het klantenpanel van het Do Dashboard en krijg voor een aantrekkelijke prijs toegang tot onbeperkt aantal dashboards!

Meer informatie: Maurice Lander > stuur een e-mail