Track Record

Sparrerinstituut hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Invulling geven aan kwaliteit doen we in eerste instantie voor onze klanten in onze trainingen en trajecten. Ook streven we kwaliteit na als we in de publiciteit treden. Ten slotte hechten we veel waarde aan de erkenning van de NBA en CEDEO.

Klanten over de kwaliteit

‘Sparrx heeft structuur gebracht in onze toekomstgerichte adviesgesprekken waardoor we binnen een beperkte tijd de mkb-ondernemer ver kunnen helpen bij het doelgericht ondernemen’. ‘We zijn al met 15 klanten in gesprek (in 2 maanden tijd)’.

Rob Batenburg AA, partner Van Velzen Accountants & Adviseurs, Warmond (kantoor ca. 40 fte). April 2015.

‘Het Sparrer-programma zit gewoon goed in elkaar’. ´Inspirerend en de juiste weg!´.

Jan van Ginkel RA, vennoot-bestuurder Lansigt Accountants en Belastingadviseurs, Alphen aan de Rijn (kantoor 120+ fte), 2013-2014.

‘Sparrer is het vliegwiel geweest bij de verandering van onze organisatie. Je moet het gewoon doen, dit is de nieuwe levensader van het accountantskantoor’.

Jan van den Berg AA, vennoot Worrell & Jetten Accountants, Zoetermeer, 2011-2012 (kantoor 60+ fte).

‘Enorm bedankt voor het enthousiasme en de professionele aanpak. Bij Sparrx gaat het om de inhoud. Daar heb ik veel waardering voor´.

Corneel Krijgsman AA, relatiebeheerder Lansigt Accountants en Belastingadviseurs, 2014.

´De ervaring voor mij persoonlijk is een hele andere manier van denken zoals een Sparrer opereert en biedt heel veel kansen voor jezelf en voor de klant voor de toekomst´.

Ronald van Kuik AA, zelfstandig accountant/eigenaar Endezant Accountants & Adviseurs, 2014.

‘De aanpak van sparrer slaat aan bij onze klanten en prospects’.

Robert-Jan Peeters AA, Smit en de Wolf Accountants en Belastingadviseurs, Den Haag, (kantoor ca. 25 fte) 2014.

‘De relatie met de klant is enorm versterkt. Je zit veel dichter op advieskansen’.

Loet de Ruijter, relatiebeheerder Van Velzen Accountants & Adviseurs, Warmond. April 2015.

‘De training verandert je mindset hoe om te gaan met klanten en verkleint de kloof tussen klant en adviseur’. ‘Je staat na de training meer naast je klant, in plaats van tegenover’.

Vincent van Dorst, relatiebeheerder Van Velzen Accountants & Adviseurs, Warmond. April 2015.

‘Het mooie van het Sparrer-traject is dat het verschillende processen in werking heeft gezet. Ik ben mij meer bewust waar ik mee bezig ben en waar ik met het bedrijf naartoe wil. Ook krijg ik meer rust waardoor ik weer creatief word en nieuwe dingen kan doen’.

Hans van Wijk, directeur/eigenaar Hans van Wijk Motoren in Into Business, april 2012.

Wij zijn enthousiast en tevreden over het Sparrer®-traject. Het is verhelderend, het geeft stof tot nadenken en leidt tot een meer professionele organisatie. Deze dienstverlening geeft richting aan het behalen van onze missie en visie’. MKB-ondernemer (digitale drukkerij).

Bron: Drukkerij Update juni 2013.

´Mijn klant zei over het sparrer-traject « Jeroen, dit gaan we vaker doen!´.

Jeroen van der Wel AA FB, Worrell & Jetten Accountants, 2013.

´Mijn accountant over strategie. Ik wist het zo net nog niet. Maar gaande weg bleek het nut. Het heeft ons nu al meer focus gebracht op omzet en groei´.

Diederik Twickler, directeur-eigenaar Campai, Zoetermeer, 2014.

Accreditaties en erkenning

Sparrx is erkend opleider. De hoge kwaliteit blijkt uit de zeer hoge scores die behaald zijn in CEDEO onderzoeken in 2013 en 2016.

Sparrx is bevoegd structurele NBA PE uren toe te kennen.

Uit de deelnemersenquete die door CEDEO is gehouden blijkt dat maar liefst 25% Sparrx de hoogste score ‘zeer tevreden’ toekent. Dit is uitzonderlijk  (de overige 75% geeft Sparrx de op 1 na hoogste score ‘tevreden’).

Enkele passages uit de onderzoeksrapportages van CEDEO:

‘Ik ben uitermate tevreden over deze training. Ik heb zelf moeten investeren qua tijd en inzet maar ik kreeg daar heel veel voor terug’.

Bron: CEDEO rapportage over Sparrx, 2016.

‘Dit is toch een zeer specifiek vakgebied waar lang niet iedereen verstand van heeft. De trainer moet daarom goed beslagen ten ijs komen. Dat was hier zeker het geval’.

Bron: CEDEO rapportage over Sparrx, 2016.

‘De referenten zeggen zonder aarzeling dat ze Sparrx zouden aanbevelen bij derden, als het ter sprake komt zal ik mijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken’.

CEDEO, conclusie rapportage 2016.

‘Op alle onderdelen worden alleen maar goede scores door de referenten gegeven. En de manier waarop dit wordt overgedragen draagt ertoe bij dat Sparrx hoge ogen gooit bij dit onderzoek’. CEDEO over het Sparrer®-programma.

Bron: CEDEO audit rapport juni 2013.

‘Dit is pionierswerk. In de toekomst zal dit echt een hot item worden in de accountantswereld. De trainer is bevlogen én deskundig’. Opmerkingen van deelnemers (accountants AA/RA) aan sparrer.

Bron: CEDEO audit rapport juni 2013.

Wilt u de CEDEO-rapportages ontvangen? Dat kan. Laat het ons weten via het formulier en we sturen het u toe.