SLIM Samenwerken! 1/3


70 tot 80% van de fusies en overnames mislukken! Dit is in 2016 onderzocht door Harvard Business Review en ondanks dat het oud nieuws is, bevestigen huidige bronnen dat deze cijfers nauwelijks zijn gewijzigd. Alarmerend nieuws!

De strategische voordelen worden overschat en de nadelen onderschat. Er is een alternatief: het samenwerkingsverband. Dit blijkt echter ook niet altijd tot het gewenste resultaat te leiden. Uit het onderzoek van TIAS heeft dit vrij vertaalt de volgende oorzaken:

  1. Samenwerken moet een strategische keuze zijn. Als samenwerking niet echt nodig is: doe het dan niet;
  2. Geen duidelijk gezamenlijk doel (visie) van de samenwerking;
  3. De samenwerkingspartners erkennen niet dat de samenwerking iets moet creëren wat de individuele organisaties overstijgt.

Teleurstellend dat samenwerkingen onvoldoende van de grond komen terwijl de wil en motivatie wel aanwezig is. Zonde van de energie, kosten en tijd die geïnvesteerd is. Hoe kan dit nou worden voorkomen?

In onze visie wordt de slagingskans vergroot zodra je je bewust bent van de fasen van samenwerken. Dit is onder te verdelen in een viertal fasen: verkennen, formaliseren, uitvoeren en evalueren.

“De formalisatiefase is de belangrijkste fase in de samenwerking en opmerkelijk genoeg wordt deze juist veelal overgeslagen.”

De fasen van samenwerken zien er als volgt uit:

1. Verkennen

De verkenningsfase is de start van het samenwerkingsverband. Wees je ervan bewust dat de verkennende gesprekken bij een samenwerkingsverband anders zijn dan bij een overname. Het is geen onderhandelingsspel, het is een gezamenlijk spel, waarbij je naast elkaar zit in plaats van tegenover elkaar. In deze fase kun je met elkaar verkennen waarom je wel of juist helemaal niet wilt samenwerken.

Inventariseer wat de breekpunten zijn, het gezamenlijk doel is, elkaars belangen zijn, de verwachtingen en drijfveren zijn. Als in dit stadium op voorhand al te veel verschillen zijn, kun je beter stoppen of opzoek gaan naar alternatieven. Elementaire zaken later oplossen is vaak geen optie.

2. Formaliseren

De formalisatiefase is de belangrijkste fase in de samenwerking en opmerkelijk genoeg wordt deze juist veelal overgeslagen. Deze is richtinggevend voor het vervolg van het proces. In deze fase worden besluiten genomen op basis van de verkenning. Het grote voordeel in deze fase is dat de gedachten en wensen uit de verkenningsfase nogmaals worden afgestemd. De afspraken worden “geformaliseerd” en dit werkt bevestigend: denken we nog hetzelfde? De samenwerkingspartners nemen besluiten over de gezamenlijke visie, businessmodel, structuur en juridische vorm van samenwerken.

3. Uitvoeren

Het is verleidelijk om vanuit het enthousiasme in de verkenningsfase direct naar de uitvoeringsfase over te stappen. Als je de formalisatiefase overslaat loopt de samenwerking tegen knelpunten aan en dit zorgt voor spanningen. Er ontbreekt een spoorboekje, een duidelijk doel, richting, processen en strategische context. Zodra je dit constateert, maak dit bespreekbaar en grijp direct terug naar formaliseren. Zorg dat afspraken worden vastgelegd, processen duidelijk zijn, de verwachtingen nogmaals worden uitgesproken en de juiste mensen op de juiste plaats zitten.

4. Evalueren

Tijdens de evaluatiefase blijf je met elkaar in gesprek. Zorg dat je periodiek met elkaar overleg hebt op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zijn de acties opgepakt? Zijn de doelen bereikt? Liggen we nog op koers? Is de visie nog hetzelfde of dient deze te worden aangepast door nieuwe inzichten of veranderingen in de markt?

SLIM Samenwerken

De oplossing om van een samenwerking een succes te maken, ligt in het feit dat je je bewust bent van de verschillende fasen van samenwerken, om meer voor elkaar te krijgen. Het is niet erg om af te wijken van de gebaande paden, soms moet je een stap achteruit doen, om twee stappen vooruit te komen. Dat is SLIM Samenwerken.

In een volgende bijdrage van ons drieluik gaan we dieper in op de formalisatiefase. We geven voorbeelden uit de praktijk en inzicht in het samenwerkingsmodel.

__________________________________________________________________________

Matthijs van Amsterdam en Bouke van der Heiden, SLIM Vooruit

 

Bron: LinkedIn

Categories: