Innoveren vanuit het hart van de onderneming | Worrell & Jetten (+ download)


Worrell & Jetten is een succesvol en vooruitstrevend middelgroot accountantskantoor uit Zoetermeer. Sinds 2011 is het Sparrer Instituut betrokken bij de realisatie van hun ambitie om meer vanuit de klant en ondernemer te adviseren. 

Amanda Vrakking is als Sparrer-Expert i.o. verbonden aan het Instituut. Zij spreekt Jan van den Berg, directielid van Worrell & Jetten en Bouke van der Heiden, Sparrer-Expert sinds dag 1! 

“Als teamcoach & Sparrer-Expert met een eigen bedrijf blijf ik mij voortdurend ontwikkelen en kreeg ik de mogelijkheid om verder kennis op te doen over ondernemen. Hierdoor kwam ik bij het accountants-en advieskantoor Worrell & Jetten in Zoetermeer terecht en sprak daar met partner en directeur Jan van den Berg en één van de initiatiefnemers van hun innovatieve dienst: SLIM Vooruit, Bouke van der Heiden. 

Mijn grote vraag was, hoe hebben zij het voor elkaar gekregen om van een traditioneel accountantskantoor te veranderen naar een accountantskantoor wat totaaladvies op maat geeft, zeg maar: Samen SLIM Ondernemen.” 

Het werd een uitermate interessant gesprek waarbij duidelijk werd dat innovatie voorkomt uit het hart van de onderneming. De gedrevenheid die aan de verandering ten grondslag lag was: “Hoe zetten we onze klant centraal”. Daarbij waren er collega’s die de partners uitdaagde tot ontwikkeling omdat zij vroegen naar hun groeipad, wat op dat moment niet direct voor handen was. 

Het toenmalige business model voldeed niet om deze veranderende zienswijze, de klant centraal en zelfsturing in de organisatie, door te voeren. Er werd teveel gedacht vanuit hiërarchie en daarmee te weinig verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de collega’s binnen het bedrijf. Hierdoor ging waardevolle kennis verloren en voelde niet alle collega’s zich toegerust genoeg om beslissingen te nemen en in contact te treden met klanten. 

Als eerste is een heldere visie ontwikkeld. Daarna werd de onderneming gekanteld naar een matrixorganisatie, verantwoordelijkheden werden gedelegeerd en er ontstond ruimte voor een nieuwe rol binnen Worrell & Jetten. In samenwerking met een externe partner, Maurice Lander van het Sparrer Instituut, is deze rol nader vormgegeven. Door middel van het (incompany) Sparrer traject veranderde een aantal collega’s van teamleider naar relatiemanager naar vertrouwd adviseur. 

Naast deze veranderingen werden in het traject van het Sparrer Instituut ook de betrokkene meegenomen aan de hand van een groot aantal praktijk cases en theoretische kaders om de andere kijk op advisering en dienstverlening te doorleven. De relatiemanager is sindsdien een vertrouwd adviseur geworden die met ondernemers meedenkt over wat er komt kijken bij ondernemen. Hierdoor een sparringpartner is met prikkelende vragen waardoor de ondernemer wordt uitgedaagd en de geleverde dienstverlening echt aansluit bij zijn of haar behoefte. 

Deze ontwikkeling gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. De echte verandering wordt pas doorgemaakt als het DNA van de onderneming wijzigt. Dat vraagt om afstand te nemen van oude gewoontes, impliciete afspraken en verwachtingen. Tegelijkertijd brengt het energie en vrijheid. Iedereen is vanuit zijn eigen rol ‘de baas’; over het eigen werk en verantwoordelijk voor de klant. Bij deze nieuw verworven vrijheid horen ook duidelijke kaders, regels en data analyse met: SLIM Inzicht. 

Het vergt focus, commitment en wilskracht om progressie te maken. In dit geval dat iedereen de klantgerichte werkwijze omarmt van gastvrouw tot partner. Met als resultaat dat als eenmaal de kanteling is ingezet en de onderneming ook daadwerkelijk verandert, je ook steeds meer klanten en medewerkers aantrekt die bij jou passen. Met als grootste voordeel dat je onderneming gaat innoveren vanuit het hart. Jouw hart als ondernemer en vanuit het hart van alle collega’s die dit samen met jou mogelijk maken, want zij kennen de onderneming en jouw klanten.

Amanda Vrakking

“Wat ik geleerd heb voor mijn eigen onderneming is, omarm je vraagstukken en onmogelijkheden, dat zijn juist de kansen om te veranderen. Creëer een heldere visie waar je naar toe wilt met structuur, kaders en data-analyse. Hierdoor wordt de weg het pad. Neem de tijd en investeer om de verandering uit te dragen. Hiermee benut je de mogelijkheden om deze verandering te doorleven zodat het wordt geborgd. Bovenal heb plezier en werk vanuit je hart met een positieve mindset. Dat laatste werd me dan niet woordelijk verteld, dat zag ik in het gehele gesprek als rode draad naar voren komen.” 

Download de whitepaper

Categories: